Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019

Framställning 2019/20:RB1

Framställning till riksdagen 2019/20:RB1

Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019

Till riksdagen

Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2019 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning och en bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

I förvaltningsberättelsen redogör Riksbanken för hur banken har bedrivit penningpolitiken, främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende samt utfört övriga uppdrag under räkenskapsåret.

1

2019/20:RB1

Direktionen föreslår

att riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019 enligt förslaget i årsredovisningen.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-02-17 Bordlagd: 2020-02-18 Hänvisad: 2020-02-19 Motionstid slutar: 2020-03-04
Förslagspunkter (1)