Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2005

Framställning 2005/06:RB1

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank lämnar Riks­bankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2005. Redovisning lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Direktionen föreslår

Att riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning enligt förslaget.

Stockholm den 9 februari 2006

På direktionens vägnar:

STEFAN INGVES

/Eva Cory

I beslutet har deltagit Stefan Ingves (ordförande), Eva Srejber (förste vice ordförande), Lars Nyberg, Kristina Persson, Irma Rosenberg och Svante Öberg.

Föredragande har varit Christina Nordh Berntsson.

1 Riksdagen 2005/06. 2 saml. RB1
Rättelse: S. 1 rad 1

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

INLEDNING 3

Året
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2006-03-06 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07 Motionstid slutar: 2006-03-21
Förslagspunkter (1)