Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2014

Framställning 2014/15:RB1

Sammanfattning

Under 2014 hade följande områden stor betydelse för Riksbankens verksamhet:

Tillväxten i den svenska ekonomin dämpades av att återhämtningen i euroområdet gick trögt. Efterfrågan hölls tillbaka av de euroländer som försökte minska sin höga skuldsättning och av den geopolitiska osäkerheten i närområdet. Enligt Riksbankens bedömning i december växte BNP med 1,8 procent 2014. Den svaga utvecklingen i euroområdet innebar att den svenska exporten växte långsammare än normalt. De svenska hushållens ekonomi och konsumtion utvecklades dock relativt väl.

De senaste årens trend i arbetsmarknadsutvecklingen fortsatte; antalet personer i arbetskraften ökade samtidigt som antalet sysselsatta ökade. Arbetslösheten var i genomsnitt 7,9 procent under 2014, alltså i stort sett densamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-02-09 Bordlagd: 2015-02-13 Hänvisad: 2015-02-17 Motionstid slutar: 2015-03-02
Förslagspunkter (1)