Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2015

Framställning 2015/16:RB1

Sammanfattning

Under 2015 hade följande ekonomiska utfall och händelser stor betydelse för Riksbankens verksamhet:

Tillväxten i den svenska ekonomin var relativt god trots den svaga efterfrågan i omvärlden. Enligt Riksbankens bedömning i december växte BNP med 3,7 procent under 2015. Den svenska konsumtionen, bostadsinvesteringarna och en lägre arbetslöshet bidrog till utvecklingen.

Antalet personer i arbetskraften och antalet sysselsatta ökade med 0,8 respektive 1,4 procent under året. Arbetslösheten sjönk därmed gradvis och var 7,4 procent i genomsnitt under 2015, vilket var 0,5 procentenheter lägre än 2014.

Inflationen, mätt som förändringen av konsumentprisindex (KPI), uppgick till 0,0 procent i årsgenomsnitt. Om effekten av Riksbankens egna sänkningar av reporäntan och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-02-08 Bordlagd: 2016-02-10 Hänvisad: 2016-02-11 Motionstid slutar: 2016-02-25
Förslagspunkter (1)