Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Framställning 2009/10:RS6

Sammanfattning

Bakgrund

Lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen, förkortad REA-lagen, och föreskrifter som hör till denna lag reglerar ekonomiadministrationen m.m. inom riksdagsområdet. REA-lagen och föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna är utformade med budgetlagen och regeringens ekonomiadministrativa bestämmelser som förebild. Strävan var att riksdagens myndigheter så långt möjligt skulle följa samma bestämmelser som regeringens myndigheter. REA-lagens och föreskrifternas utformning baserar sig främst på de förhållanden som rådde under 2005.

Sedan REA-lagen trädde i kraft har regeringen genomfört några större förändringar av de ekonomiadministrativa bestämmelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

statustext: Framställningen bereds i utskott Inlämning: 2010-06-21 Bordläggning: 2010-06-22 Hänvisning: 2010-06-23 Motionstid slutar: 2010-10-11

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)