Några ändringar i riksdagsordningen

Framställning 2017/18:RS5

Sammanfattning

I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen (RO) och lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Förslagen gäller frågor som har identifierats under uppföljningen av den nya RO som trädde i kraft 2014.

När det gäller RO föreslås att valet av talman ska genomföras med acklamation om det bara finns en nominerad kandidat.

I fråga om interpellationsdebatter föreslås en ändring när det gäller övriga talares rätt att anmäla sig till debatterna. För att anpassa RO till rutiner som i praktiken har gällt sedan riksmötet 2004/05 föreslås dessutom en ändring i bestämmelsen om fastställande av vid vilket sammanträde ett interpellationssvar ska lämnas.

Det föreslås ett förtydligande av att suppleanter inte ska utses för ledamöterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

statustext: Framställningen bereds i utskott Inlämnad: 2018-02-15 Bordlagd: 2018-02-15 Hänvisad: 2018-02-16 Motionstid slutar: 2018-03-01

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (2)