Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Framställning 2018/19:RS6

Sammanfattning

Riksdagen antog i maj 2018 en ny säkerhetsskyddslag som ersätter den nuvarande säkerhetsskyddslagen (1996:627). Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) träder i kraft den 1 april 2019.

I framställningen föreslås att lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ersätts av en ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. Förslaget innebär att de ändringar som bedöms nödvändiga med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen förs in den nya lagen. Det är främst fråga om införande av begrepp som är centrala för säkerhetsskyddslagstiftningen: säkerhetskänslig verksamhet, säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, säkerhetsskyddsåtgärder och säkerhetsskyddsanalys. Övriga bestämmelser förs över till den nya lagen.

Vidare föreslås en följdändring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-12 Bordlagd: 2018-12-13 Hänvisad: 2018-12-14 Motionstid slutar: 2019-01-18
Förslagspunkter (2)