Riksdagsledamöternas pensionssystem

Framställning 2009/10:RS1

Sammanfattning

Riksdagsstyrelsen anser att det är nödvändigt att ändra ledamöternas pensionssystem, inte minst på grund av att pensionsförmånerna för yngre ledamöter i dagens system är orimligt låga. Utgångspunkten för ändringarna bör vara att pensionsförmånerna beräknas på samma sätt oavsett ledamotens ålder. Även reglerna för omräkning av förmåner bör vara desamma oavsett ledamotens ålder. All tjänstgöringstid ska ge rätt till pension. Möjligheten att tjäna in en hel ålderspension på tolv år avskaffas. Samma regler ska gälla för talman, och den särskilda talmanspensionen avskaffas.

Systemet måste fungera smidigt så att personer kan ”gå in i och ut ur politiken” utan att förlora i pensionshänseende. Systemet bör också fungera så neutralt som möjligt i förhållande till om och när en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-10-08 Bordläggning: 2009-10-12 Hänvisning: 2009-10-13 Motionstid slutar: 2009-10-27
Förslagspunkter (1)