Aggressiv skatteplanering

Interpellation 2018/19:302 av Tony Haddou (V)

av Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en internationell granskning i fjol som svenska TT och SVT deltog i, samordnad av den tyska ideella medieorganisationen Correctiv, avslöjades de s.k. ”cum-cum” och ”cum-ex” bedrägerierna som drabbat flera länder i Europa. Det visade sig att flera stora europeiska banker har medverkat i dessa skatteupplägg och enligt en tidigare bankchef vid SEB har omfattande skatteupplägg med aktieägartransaktioner gjorts i Sverige.

Den första varianten innebär att aktier, precis före utdelningstillfället, lånas ut eller tillfälligt avyttras, till en svensk ”bulvan”. Eftersom bulvanen är registrerad ägare till aktierna tillfaller utdelningen bulvanen. I nästa steg återlämnar eller säljer bulvanen tillbaka aktierna, normalt till samma pris, men betalar den andra parten erhållen utdelning eventuellt med avdrag för en premie. Därmed behöver den ursprungliga utländska aktieägaren inte betala någon källskatt på utdelningen.

I den andra varianten sker korttidshandel med aktier kring utdelningstillfället i syfte att göra ägandet diffust så att flera parter kan kräva tillbaka skatt på en och samma aktieutdelning. I verkligheten kan aktieägandet skifta flera gånger och skatteuppläggen överlappar varandra och sker i komplicerade former och variationer i syfte att undgå beskattning.

Genom dessa avancerade och systematiska bedrägerier lyckas en grupp superrika fuska till sig skattemedel som hade kunnat finansiera våra skolor och vår gemensamma sjukvård. Det är pengar som hade kunnat finansiera bättre pensioner och ett humant flyktingmottagande. Men med hjälp av banker och avancerade upplägg förs pengarna iväg till den ekonomiska eliten. Vidare undergräver dessa typer av bedrägerier vår välfärd och demokrati.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag ställa två frågor till finansminister Magdalena Andersson:

 

  1.  Vilka initiativ är finansministern beredd att vidta för att åtgärda problemet?
  1.  Anser finansministern att det behöver genomföras en offentlig utredning?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-08-12 Överlämnad: 2019-08-13 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)