aktivitetsgarantin

Interpellation 2000/01:245 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 12 februari

Interpellation 2000/01:245

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin

Aktivitetsgarantin har nu varit i gång sedan den 1 augusti 2000. Då försöksperioden som föregick införande över hela landet var mycket kort, och knappast hann utvärderas, måste kanske regeringen göra justeringar i efterhand. Detta aviserades redan i samband med höstens budgetdebatt på arbetsmarknadsområdet.

Avser näringsministern lägga aviserat förslag om utökad semesterperiod om fyra veckor för deltagare i aktivitetsgarantin innan årets semesterperiod börjar?

Avser näringsministern skapa någon form av övergångsarbetsmarknad för de personer som år efter år blir kvar i aktivitetsgarantin utan att komma vidare till reguljärt arbete eller reguljär utbildning?

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att höja kvaliteten i aktivitetsgarantin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-12 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)