Allvarliga hot mot poliser

Interpellation 2019/20:477 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I ett nyhetsinslag på tv den 3 september visades hur poliser hotades när de gjorde ett ingripande. Polismännen tvingades att lägga undan sina batonger, annars skulle dessa stoppas upp i deras kroppar.

Situationen är fullständigt oacceptabel, och det är uppenbart att regeringen har förlorat kontrollen över den samhällsutveckling vi just nu ser. Polisens uppgift är att ”skydda, hjälpa och ställa till rätta”. Polisen är det demokratiska samhällets väktare och ska upprätthålla hålla lag och ordning på uppdrag från de lagstiftande instanserna.

Det är därför sorgligt att se utvecklingen där kriminella bokstavligt talat sätter dagordningen ute i vårt samhälle. Det demokratiska samhället och dess väktare trycks tillbaka av våldsverkare. Regeringen hävdar att det aldrig tidigare har satsats så mycket på polisen som det görs nu, men likväl klarar inte polisen att agera mot den alltmer utbredda kriminaliteten! 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att agera för att trycka tillbaka de kriminellas maktutövning i vårt samhälle?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-17 Sista svarsdatum: 2020-09-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)