Antalet arbetslösa i Sverige

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Coronaåret 2020 har varit ett dramatiskt och allvarligt år på arbetsmarknaden. Just nu är det över 80 000 fler som är inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar än för ett år sedan. Det är nästan 50 000 fler som går på Arbetsförmedlingens olika program. 

175 000 inskrivna har varit det i över tolv månader, 24 000 fler än för ett år sedan. Dessutom står 112 000 människor på randen till att bli långtidsarbetslösa; de har i nuläget varit arbetslösa mellan sex och tolv månader. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att långtidsarbetslösheten inte ska bita sig fast på dessa höga nivåer? 

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-17 Anmäld: 2021-01-19 Sista svarsdatum: 2021-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.