Arbetsförmedlingens ökade närvaro i utsatta områden

Interpellation 2021/22:491 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

I april offentliggjorde arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ytterligare en satsning om drygt en halv miljard kronor för att minska arbetslösheten i så kallade utsatta områden. Tanken är att om Arbetsförmedlingen blir mer närvarande och samarbetet med kommunerna stärks så kommer fler få jobb.

Frågan om hur pass trovärdig satsningen är måste ju i någon mån bero på hur många liknande projekt som Socialdemokraterna tidigare har dragit igång och sedan lagt ned.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

  1. Kan ministern säga hur mycket pengar som regeringen hittills under denna och förra mandatperioden har satsat på projekt, insatser och andra åtgärder för att minska arbetslösheten i utsatta områden, och kan ministern redogöra för vilka samtliga dessa är?
  2. Planerar regeringen att göra en resultatredovisning där man sammanväger huruvida arbetet sparar eller kostar skattebetalarna pengar?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Svarsdatum: 2022-06-02 Sista svarsdatum: 2022-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.