Arlandas framtid

Interpellation 2018/19:262 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I helgen har det kommit uppgifter i DI att det pågår en konflikt mellan regeringspartierna gällande Arlandas framtid. Enligt uppgifterna står infrastrukturministern på den ena sidan och vill bygga ut Arlanda medan miljö- och klimatministern står på den andra och kräver att planerna ska stoppas. Efter upprepade frågor till infrastrukturministern kan vi dessutom konstatera att Arlandarapporten ännu inte har något publiceringsdatum, och nu finns det fog för att undra om den någonsin kommer att få det.

Arlanda är en avgörande hubb för Sverige som knyter samman ett litet land i norr med resten av världen. Att regeringen nu verkar ha svårt att komma överens är allvarligt, då det riskerar både Sveriges anseende internationellt och möjligheter för Sverige att stärka sin konkurrenskraft i en tuff global miljö. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att presentera Arlandarapportens slutsatser inom en snar framtid?
  2. Innebär konflikten med Miljöpartiet att planerna för en utbyggnad av Arlanda kommer att stoppas?
  3. Hur avser ministern att gå vidare i frågan om Arlanda? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-11 Sista svarsdatum: 2019-06-11
Debatt (7 anföranden)