Återöppnandet av arenasporter och större evenemang

Interpellation 2020/21:814 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Förhoppningsvis ser vi nu början på slutet av en global katastrof i takt med att massvaccineringen mot covid-19 alltmer börjar få effekt runt om i världen. Det råder inga tvivel om att långtgående inskränkningar i vårt vardagliga liv och beteende har behövts för att hindra och stävja spridningen av covid-19 i det svenska samhället. Viruset har fått förödande konsekvenser i form av förlorade liv och extrema påfrestningar för personal inom vård och omsorg, men också för företagande, besöksnäring, kultur och idrott.

Pandemibekämpningen utvecklar sig alltmer i positiv riktning, och runt om i Europa öppnar länderna upp. Även i Sverige går utvecklingen i samma riktning, men betydligt långsammare. Till slut, efter över ett år av ryckiga besked om olika pandemirestriktioner, presenterade regeringen nyligen en plan för återöppnande av olika funktioner i vårt samhälle. Det är välkommet, men fortfarande är stegen i planen väldigt grovhuggna, särskilt med avseende på arenasporter och större evenemang, och i synnerhet aktiviteter utomhus. Fortfarande specificeras smittskyddsåtgärderna i form av tak avseende publikantal i stället för procentregler och anpassningar till hur de olika arenorna ser ut.

Flera aktörer, Svensk Elitfotboll för att nämna en, arbetade i samarbete med experter på smittspridning redan under hösten 2020 fram arenaspecifika planer med tydligt anpassade regler för publik enligt förebild i flera europeiska länder, bland annat Danmark. Intresset från regeringen att ens överväga dessa förslag har emellertid varit minst sagt ljumt. Med regeringens nyligen presenterade plan för återöppnande borde det rimligen till slut finnas ett intresse hos regeringen att ta del av de arenaspecifika planerna och i närtid ge klubbar och arrangörer besked om anpassat och flexibelt publikantal.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kommer ministern att utarbeta en mer flexibel plan för återöppnande av arenasporter och större evenemang, och om så är fallet, när skulle en sådan i tid kunna förväntas presenteras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-08 Anmäld: 2021-06-09 Svarsdatum: 2021-06-11 Sista svarsdatum: 2021-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)