Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

Interpellation 2021/22:496 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets senaste rapport blir 25 procent av alla barn utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.

För att stoppa sexualbrott mot barn och den negativa utveckling som vi sett de senaste åren krävs krafttag. Här verkar Kanada ha kommit längre i sitt arbete med att få fatt på potentiella sexualförbrytare som fiskar efter barn som de kan utsätta för brott. Regeringens åtgärder inom detta område har hjälpt föga med tanke på hur utvecklingen ser ut. Det borde stå högt upp på regeringens agenda att rädda barn från dessa vidriga brott genom kraftfulla åtgärder.

Med hänvisning till ovanstående vill jag härmed ställa följande frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder ämnar ministern vidta generellt för att stoppa den negativa utvecklingen när det gäller barn som blir utsatta för sexualbrott?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att ändra i lagen så att det vidtas åtgärder för att ta fast potentiella sexualförbrytare som har för avsikt att utsätta barn för brott?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-13 Anmäld: 2022-05-16 Sista svarsdatum: 2022-06-03 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.