Åtgärder för fler elbilar

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med den ambitionen måste utsläppen från transportsektorn krympa. Tack vare kärn- och vattenkraften är den svenska elproduktionen i princip klimatneutral. Detta borgar för en stor svensk elbilsflotta som försörjs utan klimatpåverkan.

Precis som med vanliga bilar kräver elbilar bra väginfrastruktur. Det går således inte att öka antalet elbilar i Sverige genom att lägga mer pengar på järnvägen. Bilarna kommer att bli fler, och då behövs nya vägsatsningar. Delar av regeringen har dock aktivt motarbetat nya vägprojekt som exempelvis Förbifarten i Stockholm.

Det går inte att föra en politik som slår generellt mot alla bilar samtidigt som man vill öka antalet elbilar på våra vägar. Köer och dålig framkomlighet är lika illa oavsett om man sitter i en elbil eller i en bil som drivs av fossila bränslen. Ska regeringen lyckas med sin fossilfria ambition måste antalet elbilar öka dramatiskt. Laddstolpar måste byggas ut, och bättre ekonomiska incitament för att köpa och köra en elbil måste komma på plats.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad ämnar statsrådet göra för att öka antalet elbilar i Sverige? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-22 Överlämnad: 2016-03-23 Anmäld: 2016-04-05 Svarsdatum: 2016-04-12 Sista svarsdatum: 2016-04-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (2 anföranden)