Åtgärder för hållbara offentliga finanser

Interpellation 2019/20:421 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet bedömer att bnp kommer att falla ca 7 procent under år 2020 och att arbetslösheten stiger till omkring 11 procent. Stimulansbehovet i ekonomin är omfattande. Starka offentliga finanser gör det möjligt att bedriva en effektiv stimulanspolitik. Kris efter kris visar att de som vill montera ned skyddsvallarna i de offentliga finanserna har fel. Efter krisen, när återhämtningen är stabil, behöver de offentliga finanserna saneras och skyddsvallar byggas inför nästa kris.

I början av maj sökte jag genom en skriftlig fråga svar från finansministern om vilka åtgärder ministern planerar att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och om ministern vidhåller att överskottsmålet bör slopas.

Finansminister Magdalena Andersson verkar inte ens själv längre tro på den politik hon förde för bara några månader sedan. I svaret på den skriftliga frågan menar hon att Sverige nu ska tillbaka till överskottsmålet. Detta är i grunden bra – om det verkligen är finansministerns ambition. Det kan dock ingen vara säker på givet att finansministern var av helt motsatt åsikt för bara några månader sedan. Och hur vägen dit ser ut är fortsatt mycket oklar. Det finns skäl till oro när vi har en finansminister som inte kan tydliggöra hur hennes plan ser ut konkret för hur hon avser att agera för att trygga skyddsvallar i ekonomin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

  1. Vilka konkreta åtgärder planerar ministern att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin och säkra hållbara offentliga finanser?
  2. Kan finansministern garantera att hon kommer att värna överskottsmålet framöver?
Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2020-06-09 Överlämnad: 2020-06-10 Återtagen: 2020-06-11 Anmäld: 2020-06-11 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.