Åtgärder för jämställdhet

Interpellation 2016/17:231 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

På senare tid har invandrarkvinnors situation i Sverige aktualiserats. Hedersvåld och förtryck är ett stort problem. I juni lämnades en slutrapport från utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Utredningen lyfter fram att det gjorts många insatser på olika nivåer men att det inte är tillräckligt och att det ibland är alltför kortsiktiga insatser och dålig samordning.

Utredningen kommer med en del bra förslag, men problembilden är alltför snäv enligt min mening. Ytterst är detta en fråga om jämställdhet och allas rätt att bestämma över sitt eget liv.  Det finns områden i dag där kvinnor inte får röra sig fritt eller umgås med vem de vill. Begreppet hedersförtryck behöver vidgas så att alla kvinnor i Sverige har samma rätt till självbestämmande, oavsett vad det handlar om för fråga.

En framtida strategi behöver därför innehålla tydliga åtgärder för att inte bara förhindra mäns våld mot kvinnor. Den måste också innehålla till exempel förebyggande insatser så att jämställdhet kan bli verklighet i alla områden i Sverige.  Det ska inte vara acceptabelt att begränsa kvinnors livsvillkor med hänvisning till kulturell och religiös identitet.

I utredningen om den nationella strategin tas även frågan om tvångsgifte – där barn skickas iväg till hemländer och gifts bort – upp som ett problem. Här behöver en framtida strategi vara mycket tydlig. Nolltolerans bör skrivas in i strategin, och ett tydligt uppföljningsansvar för kommuner bör införas.

Flickor ska inte bara kunna försvinna utan att det får konsekvenser.  Det händer alltför ofta att flickor inte dyker upp efter ett lov och att skolan och kommunen inte gör något alls eller står handfallna utan möjligheter att vidta åtgärder.

Den framtida strategin måste också innehålla förändringar när det gäller barn och kvinnor som förts bort mot sin vilja och som senare söker hjälp från utlandet. I Sverige har barn och kvinnor rätt till jämställda livsvillkor och självbestämmande.

Ska vi åstadkomma detta krävs att en nationell strategi innehåller strategier för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Därför vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser ministern att ta fram en nationell strategi, och på vilket sätt kommer ministern att säkerställa att den innehåller tydliga mål och konkreta åtgärder för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-01-16 Överlämnad: 2017-01-16 Återtagen: 2017-01-17 Anmäld: 2017-01-17 Sista svarsdatum: 2017-01-31