Åtgärder mot uppfostringsresor

Interpellation 2019/20:185 av Sara Gille (SD)

av Sara Gille (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under somrarna riskerar tyvärr ett flertal barn att föras utomlands för att giftas bort, men det finns även de som riskerar att åka på ”uppfostringsresor”.

Ingen vet hur många det är som förs utomlands på uppfostringsresor, men man vet att de finns. Pojkar och unga män som förs utomlands för att “uppfostras”. Ibland handlar det om pojkar som anses för “västerländska”.  De som kommer tillbaka är oftast i betydligt sämre skick, med psykisk ohälsa och missbruk, och de är ofta traumatiserade. Utrikesdepartementet (UD) har varnat för att unga som skickas till bland annat Somalia och Kenya ökar. Där riskerar de att utsättas för våld och andra övergrepp.

Ingen verkar veta hur många det rör sig om, och få kommuner har rutiner. Det finns tyvärr ingen nationell statistik, och det kan handla om hundratals. Det är att svika barnens behov och rättigheter.

Det behövs en kartläggning, både nationellt och på kommunnivå. Det är skolornas ansvar att slå larm och anmäla om de misstänker att ett barn riskerar att föras bort. Då är det viktigt att det finns en metod och kunskaper för hur man ska agera.

Med hänvisning till ovanstående önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande frågor:

 

  1. Ämnar ministern agera för nationell statistik över hur många barn som förs ut från Sverige på uppfostringsresor ska upprättas?
  2. Vad gör ministern och regeringen för att förhindra att människor skickas iväg på uppfostringsresor?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Sista svarsdatum: 2019-12-16 Svarsdatum: 2020-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)