avvisning av barn som omhändertagits enligt socialtjänstlagen

Interpellation 2004/05:597 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 17 maj

Interpellation 2004/05:597

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av barn som omhändertagits enligt socialtjänstlagen

Det finns barn som far illa i hemmet och där föräldrarna inte kan ta hand om dem. Då finns möjligheten att omhänderta barnen enligt lagen om vård av unga (LVU). Alltfler barn i asylsökande familjer omhändertas också enligt denna lag.

Föräldrarna har många gånger varit med om mycket traumatiska upplevelser som de inte fått hjälp att bearbeta. Kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp kanske inte ens vågat berätta om det i asylutredningen. I många kulturer betraktas våldtäkt och andra övergrepp som något skamligt och kvinnor riskerar att bli utstötta. Ibland går det till och med så långt som till hedersmord. Männen har inte sällan utsatts för misshandel och förnedring.

Inför risken att tvingas återvända till den plats där man behandlats så illa mår båda föräldrarna dåligt. Så dåligt att de inte orkar ta hand om sina barn. Då träder socialnämnden in och placerar ut barnen i fosterhem.

Trots denna situation får familjerna avslag på sin asylansökan och de barn som omhändertagits för att föräldrarna inte kan ta hand om dem avvisas tillsammans med föräldrarna. Det kan röra sig om mycket små barn.

Här är några exempel:

I april i år avvisades en familj med två barn, tre och fyra år gamla, med sina föräldrar som de inte sett på ett år. De träffades först på flygplatsen. Fyraåringen är dessutom hörselskadad och kan bara kommunicera med teckenspråk. Treåringen kan bara svenska medan föräldrarna inte kan någon svenska. Denna familj lämnades på Sarajevos flygplats utan någonstans att ta vägen. Så småningom kom familjen till Banja Luka där fadern omedelbart togs in på sjukhus.

En annan pojke som nu är 18 månader riskerar att avvisas tillsammans med sin mamma, som han nästan aldrig har sett. Hon har största delen av pojkens livstid vistats på sjukhus och hon mår mycket dåligt. Ett 18-månaders barn behöver ständig tillsyn.

En tvåårig flicka som varit omhändertagen skulle avvisas med sina föräldrar. De mådde så dåligt att inte ens Migrationsverkets förvar ville ha dem där, utan de fick tillbringa sista natten i ensamceller på häktet för att man befarade att de skulle begå självmord. I sista stund stoppades avvisningen, men avvisningshotet finns kvar.

Sverige har skrivit under barnkonventionen och i vår utlänningslag står det att man ska se till barnens bästa. När det gäller humanitära skäl ska ribban ligga något lägre när det gäller barn. Enligt lagens förarbeten ska hänsyn tas till om barnets psykosociala hälsa riskerar att lida allvarliga men och då ska uppehållstillstånd beviljas.

Att avvisa barn, särskilt små barn, tillsammans med föräldrar som inte kan ta hand om dem kan inte vara till barnens bästa och förenligt med barnkonventionen. Barnens psykosociala hälsa riskeras också. En myndighet har ansett att föräldrarna inte är kapabla att ta hand om sina barn men en annan upphäver i princip det beslutet. Ett litet barn som haft ingen eller i bästa fall sporadisk kontakt med sina föräldrar kan inte rimligtvis känna tilltro till dessa. De är helt främmande människor. Barnen känner sina fosterföräldrar som de riktiga föräldrarna.

När det gäller mycket små barn borde dessa skäl vara tillräckliga för att ge barnen och deras föräldrar uppehållstillstånd.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att inte små barn avvisas tillsammans med föräldrar som de inte känner och som inte kan ta hand om dem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-17 Anmäld: 2005-05-17 Besvarad: 2005-05-31 Sista svarsdatum: 2005-05-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.