Barnomsorg på kvällar, helger och nätter

Interpellation 2012/13:62 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:62 Barnomsorg på kvällar, helger och nätter

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Förskolan är en grundläggande förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta och studera. En förskola av hög kvalitet har aktivt bidragit till sysselsättning och tillväxt. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta jämfört med andra länder.

Möjligheterna till barnomsorg på kvällar, nätter och helger måste öka då arbetslivet för föräldrar inte enbart är från måndag till fredag och på dagtid.

Vad avser statsrådet att göra för att barnomsorg ska kunna erbjudas på kvällar, nätter och helger?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Besvarad: 2012-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)