Behovet av fler studentbostäder

Interpellation 2007/08:833 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti

Interpellation

2007/08:833 Behovet av fler studentbostäder

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Inför höstens terminsstart på landets högskolor är nyheterna fyllda med rapporter om studenters besvärliga bostadssituation. Det är stor brist på studentbostäder på så gott som samtliga större studieorter. Studenter tvingas säga nej till studieval på grund av bostadsbristen.

Det är tydligt att det byggs för få studentbostäder i det här landet. Problemet har funnits länge men har ytterligare förvärrats av att den nuvarande regeringen avskaffade det statliga stödet för byggande av studentbostäder.

Vi behöver också se till studenternas olika situation – där allt fler studenter har familj. När kommunernas bostadsbolag säljer ut lägenheter till bostadsrätter drabbas denna kategori extra hårt.

Sverige behöver studenter och studenter behöver bostäder för att kunna tillgodogöra sig studierna på ett effektivt sätt.

Min fråga till statsrådet är:

På vilket sätt tänker statsrådet Mats Odell agera för att skapa fler studentbostäder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-15 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)