Bensin- och dieselskatten

Interpellation 2021/22:375 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Rysslands invasion av Ukraina kommer att påverka oljepriset. Priset per liter bensin och diesel vid pump i Sverige kommer då att höjas rejält med dagens höga skatter. Peder Blohm Bokenhielm, som leder Bensinupproret, har föreslagit att staten borde kunna sänka skatterna tillfälligt för att solidariskt kompensera landets bilister ifall priset på olja kraftigt höjs.

Det handlar i grunden om att alla som jobbar och får Sverige att fungera faktiskt ska ha rimliga kostnader för att ta sig till och från jobbet med mera. Vid en kraftig prischock på oljan kan man faktiskt ställa sig frågan om det ska leda till kraftigt förstärkta intäkter för staten på bilisternas bekostnad.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

Kan ministern tänka sig att sänka skatten på bensin och diesel mot bakgrund av höjt oljepris till följd av Rysslands invasion av Ukraina?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-24 Överlämnad: 2022-02-24 Anmäld: 2022-02-25 Svarsdatum: 2022-03-18 Sista svarsdatum: 2022-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)