beskattning av ideella föreningar

Interpellation 2003/04:545 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 21 maj

Interpellation 2003/04:545

av Anne-Marie Ekström (fp) till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av ideella föreningar

De senaste årtiondena har vi sett hur bidragen från stat och kommuner till ungdomsverksamhet minskat samtidigt som traditionella inkomstkällor sinat. Julbasarer och loppmarknader var tidigare något av en specialitet för scoutkårer och andra föreningar, men numera finns det åretruntbasarer lite överallt. Också i privat regi.

Ideella föreningar måste därför söka nya vägar till inkomster för att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet. Men här finns nästa fallgrop i regelverken. Den verksamhet som skattemyndigheterna inte anser vara "hävdvunnen" eller har en direkt koppling till verksamheten är skattepliktig. Ett tydligt exempel är Vänersborgs scoutkår som i mer än tio år städat rastplatser åt Vägverket, och som 2003 plötsligt tvingades betala 28 % av intäkterna i bolagsskatt. Den vanligt förekommande föreningssysslan att plocka skräp längs vägrenar var inte hävdvunnen, enligt skattemyndigheten.

Även på detta område är reglerna minst sagt otydliga. Lotterier och konserter är skattebefriade medan insamling av pantflaskor och försäljning av kakor tydligen ska beskattas. Men var går gränsen? Ska nya, kreativa sätt att tjäna pengar beläggas med skatt, enbart på grund av att de är just nya? Och framför allt @ hur ska föreningarnas ideellt arbetande kassörer kunna sätta sig in i ett regelverk som knappt ansvariga myndigheter klarar av att tolka?

I mitten av mars 2004 arrangerades i riksdagen en hearing på detta ämne, tillsammans med företrädare för den ideella sektorn och samtliga riksdagspartier. Många av de närvarande riksdagsledamöterna uttryckte då oro över utvecklingen för förutsättningarna för föreningslivet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern följande:

1.Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förtydliga och förenkla för ideella föreningar att få in pengar till sin verksamhet utan att drabbas av skatt?

2.Hur avser finansministern att förtydliga begreppet "hävdvunnen verksamhet"

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-06-14 Sista svarsdatum: 2004-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.