Beslut om Operan

Interpellation 2021/22:336 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Redan 2013 fick Operan uppdraget av regeringen att tillsammans med Statens fastighetsverk utreda en nödvändig renovering av Operan.

En grundlig förstudie gjordes, fram till systemhandling, som lämnades in under våren 2019.

År 2020 gav regeringen Statens fastighetsverk i uppdrag att också utreda hur en så kallad rak renovering, utan hänsyn till verksamhetens behov, skulle kunna utformas. Förslaget lämnades till regeringen, och Operan fick komma med synpunkter, där slutsatsen blev att Operan inte skulle kunna fullfölja sitt nuvarande uppdrag om en ”rak renovering” genomfördes.

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett/modern dans, med ursprung från 1773.

Operan är också en arbetsplats för nära 600 anställda.

Det är hög tid för beslut om Operans framtid. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

  1. Hur ser den fortsatta processen ut angående renoveringen av Kungliga Operan?
  2. Är det någon mer information som ministern behöver för att kunna besluta om en renovering av Kungliga Operan?
  3. När avser ministern att lämna ett besked till Kungliga Operan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-09 Överlämnad: 2022-02-10 Anmäld: 2022-02-15 Svarsdatum: 2022-02-22 Sista svarsdatum: 2022-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)