Bidrag till islamistiska aktörer i civilsamhället

Interpellation 2021/22:422 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

av Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Ett allvarligt problem i den svenska civilsamhällespolitiken är hur islamistiska aktörer och liknande samhällsfarliga krafter under decennier har kunnat tillskansa sig mycket stora belopp av skattebetalarnas pengar i form av statsbidrag genom Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och andra organ som fördelar statliga medel. Flödet av statsbidrag till samhällsfarliga krafter genom civilsamhällespolitiken pågår i detta nu och är inte ens i närheten av att ha satts stopp för av regeringen.

Inte bara i den statliga politiken finns problemet med skattemedel som hamnar hos islamister och dylikt, utan det finns också i ett stort antal kommuner och regioner. På många håll i landet försöker ansvarsfulla lokalpolitiker dock att sätta stopp för problemet och dra in bidrag till sådana aktörer. Att staten inte klart och tydligt har satt ned foten i frågan om statsbidrag till dessa samhällsfarliga krafter underlättar och legitimerar dock självfallet försök från dessa att tillskansa sig bidrag även i lokalpolitiken.

Ett exempel som har figurerat mycket i medier på senare tid är Göteborgs stad, där politiker vid olika tillfällen har beslutat om att sätta stopp för bidraget till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd – ett statsbidragsberättigat studieförbund som enligt en rad etablerade forskare har kopplingar till islamism i allmänhet och i synnerhet kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Så sent som för en dryg vecka sedan har Ibn Rushd till förvaltningsrätt överklagat Göteborgs stads beslut från februari i år om att avslå studieförbundets bidragsansökan, vilket är ännu en nyhet i följetongen om Ibn Rushd i Göteborgs stad.

En proposition som ska innehålla förslag gällande demokrativillkor vid bidragsgivning till civilsamhället ska hamna på riksdagens bord under året enligt uppgift. Vikten av att förslagen i propositionen säkerställer att inga som helst skattemedel avsedda för civilsamhället kan gå till islamister och liknande samhällsfarliga krafter, kan inte nog understrykas.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:


  1. Vilka förslag avser ministern att lägga fram till riksdagen för att helt säkerställa att islamistiska aktörer och liknande samhällsfarliga krafter stoppas från att ta emot statsbidrag avsedda för civilsamhället?
  2. Hur avser ministern att hantera problematiken med att islamistiska aktörer och liknande samhällsfarliga krafter i dagsläget stärker och flyttar fram sina positioner genom att de tar emot bidrag avsedda för civilsamhället, från kommuner och regioner i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-24 Överlämnad: 2022-03-25 Anmäld: 2022-03-29 Svarsdatum: 2022-04-08 Sista svarsdatum: 2022-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)