Bistånd till den palestinska myndigheten

Interpellation 2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Flera länder har på senare tid fryst eller minskat biståndet till den palestinska myndigheten på grund av uppgifter om korruption och om att medel går till att avlöna terrorister. Sverige verkar dock gå en annan väg.

Den 25 juni beslutade regeringen om en ny femårig strategi för det palestinska biståndet omfattande 1,5 miljarder.

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

  1. Har statsrådet ställt konkreta krav i regeringens femårsplan för att den palestinska myndigheten ska sluta uppmuntra till våld mot civila israeler?
  2. Har statsrådet och regeringen ställt krav på demokrati?
  3. Har regering krävt att stödet till terror från den palestinska myndigheten upphör, inklusive att avlöna terrorister?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-07-03 Överlämnad: 2020-07-06 Anmäld: 2020-08-20 Sista svarsdatum: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)