Biståndsbedömning av funktionshindrade asylsökande

Interpellation 2005/06:233 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 1 februari

Interpellation 2005/06:233 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Biståndsbedömning av funktionshindrade asylsökande

Asylsökande är en utsatt grupp i samhället. Har den asylsökande dessutom ett funktionshinder så är den personen ännu mer utsatt. En funktionshindrad person behöver hjälp och stöd från samhället på olika sätt. En del behöver till och med hjälp för att kunna klara de mest elementära behoven, som att sköta sin dagliga hygien.

Trots migrationsministerns försäkringar i en interpellationsdebatt i riksdagen den 27 januari att de oacceptabla händelser som beskrivits i medierna den senaste tiden är enskilda händelser dyker det ständigt upp nya.

I DN den 29 januari beskrivs hur funktionshindrade behandlats på ett förnedrande sätt vid Migrationsverkets enhet i Hedemora. En krigsskadad man med ett amputerat ben och det andra benet skadat fick flytta från ett särskilt boende in i en vanlig lägenhet efter det att han vid ett tillfälle stapplat några steg från sin rullstol. Funktionshindrade är där inhysta i ett gammalt ålderdomshem som av kommunen anses för nedgånget. Flera har inte fått någon biståndsbedömning för att utreda vilket hjälpbehov de har. Först efter det att Röda korsets ordförande Bengt Westerberg gripit in och kontaktat Migrationsverkets chef Janna Valik fick två av de funktionshindrade med störst behov hjälp.

Sedan har verket trots löften till lokala frivilliga organisationer inte beställt någon biståndsbedömning till övriga funktionshindrade asylsökande. Kommunens socialtjänst kan inte agera på egen hand utan det krävs en beställning från Migrationsverket.

Det behövs klarare regler för ansvaret för biståndsbedömning för funktionshindrade asylsökande. Första punkten i Migrationsverkets policydokument Den sökande i centrum @ att man ska visa respekt för varje enskild individ @ måste också gälla för de asylsökande med funktionshinder som är dubbelt utsatta.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att de etiska reglerna också ska gälla asylsökande med funktionshinder?

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att reglerna kring ansvaret för biståndsbedömning blir klarare när det gäller funktionshindrade asylsökande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-02 Besvarad: 2006-02-10 Sista svarsdatum: 2006-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)