Bostadsproblematiken i Stockholm

Interpellation 2013/14:31 av Lindberg, Teres (S)

av Lindberg, Teres (S)

den 9 oktober

Interpellation

2013/14:31 Bostadsproblematiken i Stockholm

av Teres Lindberg (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Handelskammaren presenterade nyligen en rapport kring unga i huvudstaden. Bostadsproblematiken i Stockholm är det som överskuggar rapporten.

Rapporten lyfter fram följande:

·       En tredjedel av unga stockholmare överväger att flytta. Ett viktigt skäl är oron över att inte kunna få en bostad som uppfyller förväntningarna.

·       46 procent av de unga tycker att arbetsmöjligheterna är Stockholmsregionens överlägset största fördel. Även det kommersiella utbudet och närheten till natur uppskattas mycket.

·       Stockholms största utmaning är bristen på bostäder. 54 procent av de yngre i undersökningen tycker att bristen på bostäder är Stockholmsregionens mest negativa sida.

·       Staden i stockholmarnas drömmar är New York. Därefter följer London, Berlin och Barcelona.

·       Över hälften – 57 procent – med bostadsrätt har fått ekonomisk hjälp av familjen för att täcka bostadskostnader. Hjälpen handlar om kontantinsats, borgenärer till banklån och att klara avgifter och räntor.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Unga kreativa människor från hela landet behövs i huvudstaden. Rapporten visar att många unga överväger att flytta och det är inte andra orter i Sverige som lockar utan andra städer i världen. För utvecklingen i Sverige vore det katastrofalt att de unga kreativa människorna flyr landet. De behövs här för att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen.

Handelskammaren i Stockholms rapport är bara en i raden av alla analyser och undersökningar som visar att bostadsproblematiken är ett av de största hoten för en positiv utveckling i Stockholm och Sverige. Naturligtvis har de alla en viktig poäng. Bostadspolitiken har havererat. De byggs för lite och bara några få kommuner tar ansvar i Stockholmsregionen.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med bostadsproblematiken i Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-09 Anmäld: 2013-10-14 Svar fördröjt anmält: 2013-10-15 Besvarad: 2013-11-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)