Bredbandsutbyggnaden

Interpellation 2020/21:446 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har ett mål om att hela landet till 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. Kortsiktigt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund år 2020.

På längre sikt innebär målen att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit per sekund i hemmet och på arbetet, 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit per sekund senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

PTS gjorde dock bedömningen redan förra året att vi inte skulle nå upp till målet för 2020 om 95 procent anslutna hushåll. Inte heller gör PTS bedömningen att målet att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 kommer att uppnås.

Regeringen gjorde ändå en ambitionshöjning vad gäller utbyggnaden av bredband i budgetpropositionen för 2021 i fråga om de stöd som staten betalar ut. Detta är bra och nödvändigt. Dock finns det indikationer på att det ändå går trögt att få ut stöden.

I till exempel Norrtälje är det svårt att få stöden på grund av den utbyggnad av trådlös fast uppkoppling (fixed wireless access, FWA) som Telia håller på med. Utbyggnaden blir förvisso lättare och snabbas på, men man kan inte nå upp till samma höga hastighet som med fiber. Denna utbyggnad medför därför både problem att nå bredbandsmålet till 2025 och att få ut de stöd som regeringen ändå lovat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta utbetalningen av stödet till bredbandsutbyggnad?
  2. Avser statsrådet att göra en översyn av bredbandsstrategin för att öka utbyggnadstakten?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att snabba på utbyggnaden av bredband på landsbygden?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Återtagen: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.