Brister i postgången

Interpellation 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

SVT Nyheter avslöjade nyligen att Postnord brutit mot postlagen genom att strunta i att dela ut all post. Problemen sägs bero på sjukdom och sommarvikarier, men enligt uppgifter till SVT har problemen existerat längre än bara under sommaren. Enligt inkomna anmälningar till Post- och telestyrelsen är Tullinge i Stockholm extra drabbat. Enligt myndigheten dröjde det flera veckor innan Postnord över huvud taget agerade för att råda bot på problemen med post som inte delades ut till vissa kunder. Överlag rapporterades även en dyster prognos för juli månad där nattutdelningen av post sjönk till 90 procent.

För att hela Sverige ska kunna leva måste det finnas god samhällsservice.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa en välfungerande postgång? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-08-22 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-10-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)