Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:56 av Fredrik Malm (FP)

av Fredrik Malm (FP)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det verkar nu som att Bromma flygplats ska läggas ned. Bromma flygplats knyter samman Stockholm med en rad orter och städer runt om i Sverige. Det är 13 orter som trafikerar flygplatsen som kommer att få försämrade förbindelser, vilket kommer att slå hårt mot jobb och tillväxt. Enligt Stockholms Handelskammare skulle minst 24 000 jobb över hela landet hotas om flygplatsen läggs ned. Det finns dessutom i dag inte någon kapacitet på Arlanda att ta emot en överflyttning av flyg från Bromma flygplats.

Om de rödgröna nu skulle lägga ned Bromma flygplats betyder det att man i förtid vill bryta det avtal som kommunen har med staten om flygplatsen. Folkpartiet kommer att göra allt för att bevara Bromma flygplats då vi anser att flygplatsen har stor betydelse för företagande och näringsliv. 

Jag har följande frågor till statsrådet Anna Johansson:

Hur ser statsrådet på en eventuell nedläggning av Bromma flygplats?

Hur ser statsrådet på de konsekvenser som detta kommer få för de orter som berörs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-16 Överlämnad: 2014-10-20 Anmäld: 2014-10-21 Sista svarsdatum: 2014-11-10 Svarsdatum: 2014-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)