Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

 

Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga som är avgörande för tillväxt och jobb i hela landet.

Om människor ska kunna ta sig snabbt och enkelt från olika delar av Sverige behövs goda flygförbindelser. En nedläggning av Bromma flygplats skulle enligt beräkningar som bland annat Stockholms Handelskammare har gjort äventyra 24 000 jobb runt om i Sverige.

Många flygplatser runt om i Sverige står och faller med Bromma, och inrikesdestinationer som trafikeras från Bromma riskeras såsom Umeå, Östersund, Sundsvall, Kalmar, Ronneby, Ängelholm, Trollhättan, Halmstad, Göteborg, Malmö, Växjö och Visby.

En nedläggning av Bromma flygplats är inte en lokal fråga, utan beslutet måste tas nationellt och kräver godkännande av regeringen.

Mina frågor till statsrådet Anna Johansson är därför:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att flygtrafiken ska vara kvar på Bromma?

Kommer statsrådet och regeringen att medverka till att Bromma flygplats stängs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Överlämnad: 2014-11-03 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-13 Sista svarsdatum: 2014-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)