Brott mot barn

Interpellation 2014/15:582 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa brott mot barn. Under 2014 anmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år, av dessa var 3 800 barn i åldern 0–6 år.

År 2014 anmäldes 3 150 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. Till detta kommer andra sexualbrott samt även andra brott. Trots att polisanmälningarna ökat under många år så är mörkertalet stort, särskilt när de gäller de minsta barnen i åldern 0–6 år. Lagföringsprocenten är mycket låg, till exempel endast 8 procent för misshandel mot barn i åldern 0–6 år.

När det gäller brott mot barn så är det mycket viktigt att handläggningstiderna hos polis och åklagare är korta, av flera olika skäl. Ett skäl är att barn som utsätts för brott många gånger mår väldigt dåligt, och en lång väntetid kan förvärra situationen ytterligare. Väntan kan leda till psykisk ohälsa, svårigheter att klara skolarbetet med mera.

En lång handläggningstid försämrar också kvaliteten på utredningarna då stödbevisning går förlorad. Brottsverktyg hinner undanröjas, skador hinner läka och barnet har svårare att minnas vad som hänt ju längre tid som går.

Allt detta kan resultera i att förundersökningen läggs ned, och detta kan innebära svåra konsekvenser för det utsatta barnet. Särskilt allvarligt är det för ett barn som utsatts för brott i sitt hem och som efter att förundersökningen lagts ned ska återvända till hemmet med risk för att fortsatt bli utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp.

Brott mot barn ska utredas skyndsamt. Senast efter 90 dagar, från att det finns en skälig misstänkt, ska en åklagare besluta om åtal ska väckas eller inte. Enligt Rädda Barnens rapport 2015 har handläggningstiderna minskat, men det finns stora skillnader i landet. Åklagarkammaren i Karlstad håller den lagstadgade tiden i 83 procent av fallen, Norrköping i endast 48 procent.

Alliansregeringen tillsatte en nationell samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad, som föreslog att det ska införas en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen.

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman är:

  1. Vad tänker statsrådet göra för att säkerställa att den lagstadgade tiden på 90 dagar hålls?
  2. Anser statsrådet att det ska införas en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen?
  3. Om statsrådet anser att det ska införas en sammanhållen tidsfrist enligt ovan, hur lång ska den vara och när kan detta komma till stånd?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-05-08 Överlämnad: 2015-05-11 Anmäld: 2015-05-19 Svarsdatum: 2015-05-29 Sista svarsdatum: 2015-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)