Brottslighet kopplad till personlig assistans

Interpellation 2020/21:402 av Hans Eklind (KD)

av Hans Eklind (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste åren har rapporterna om den avskyvärda brottsligheten kopplad till den personliga assistansen varit lika många som nedslående. Där framkommer det hur den organiserade brottsligheten, på svenska skattebetalares bekostnad, årligen tillskansar sig miljardbelopp. Utan åtgärder riskerar den personliga assistansen att bli ökänd som den organiserade brottslighetens finansiär och möjliggörare. Detta skulle vara djupt olyckligt då assistansersättning utgör en förutsättning för många med funktionsnedsättning att kunna leva sitt liv på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan har under många år försökt komma åt felaktiga utbetalningar och till viss del lyckats. År 2019 återkrävde myndigheten 144 miljoner kronor inom assistansersättningen. Förra året var återkraven rekordhöga, då 460 miljoner kronor felaktigt utbetalats och återkrävts. Samtidigt finns uppskattningar på att uppemot 10 procent eller mer av alla utgifter på assistensområdet går till felaktiga utbetalningar, varav en majoritet av återkraven rör bidragsbrottslighet. Det skulle innebära att den årliga felaktiga utbetalningen ligger på runt 3 miljarder, det vill säga cirka sju gånger så mycket som rekordåret 2020 eller 25–60 gånger så mycket som åren innan dess.

En av anledningarna till att denna ohållbara situation har uppstått är den så kallade brukarimporten där dagens liberala regelverk för arbetskraftsinvandring utnyttjas.

Det är uppenbart att detta inte kan få fortgå och att regelverket för arbetskraftsinvandring måste förändras. För att komma till rätta med fusk, utnyttjande och brottslighet måste det nuvarande regelverket kring arbetskraftsinvandringen ändras. Kristdemokraterna har presenterat ett förslag som skulle komma åt fusk/utnyttjande, undanträngning av invånare i utanförskap, den ekonomiska obalansen och kompetensutvisningarna. Vi vill lägga lönegolvet runt den svenska snittlönen för en fri arbetskraftsinvandring och införa en näringsprövning för de arbeten där månadslönen understiger densamma.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka initiativ ämnar regeringen vidta för att komma åt brottslighet kopplad till assistansersättningen?
  2. Är regeringen beredd att justera upp lönegolvet för en fri arbetskraftsinvandring till svensk snittlön och införa en näringsprövning för de arbeten där månadslönen understiger densamma?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-03 Överlämnad: 2021-02-03 Anmäld: 2021-02-04 Sista svarsdatum: 2021-02-24 Svarsdatum: 2021-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.