Brottslighet mot näringslivet

Interpellation 2021/22:478 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Det ska vara tryggt att driva företag i Sverige, men verkligheten ser annorlunda ut. Snatteri, hot och rån är i dag vardag för alltför många. All brottslighet som drabbar landets företagare måste bekämpas, och ett stärkt rättsväsen är en grundsten för ett tryggare samhälle.

Den ökande brottsligheten har enorma konsekvenser för den enskilda företagaren och samhället i stort, vilket är ett allvarligt problem.

I tidskriften Näringslivet skriver man om en enskild handlare som blivit rånad tre gånger på ett år i en medelstor stad i Sverige.

Det är bara ett exempel av många och en verklighet för många små företagare i dag.

Den dystra trenden håller i sig. Svenska handlares brottsutsatthet befinner sig fortsatt på mycket höga nivåer. Värst är situationen i Stockholms, Örebro samt Västmanlands län, som uppvisar högst andel utsatta butiker. Detta och mycket mer visar Svensk Handels Trygghetsbarometer som sammanställt siffror över handlarnas brottsutsatthet under 2021.

Enligt medlemsorganisationen Företagarna har var femte småföretagare övervägt att lägga ned sin verksamhet på grund av den ökande brottsligheten.

Eftersom småföretagen, enligt Sverigedemokraterna, är en central del av vår välfärd riskerar det att få enorma konsekvenser om den mycket destruktiva utvecklingen fortgår.

Som ansvarig minister för att näringslivet ska ha rätt förutsättningar vill jag därför fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Vad ämnar ministern göra för att företagare ska känna trygghet i de områden de verkar i?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Överlämnad: 2022-05-05 Anmäld: 2022-05-06 Återtagen: 2022-05-11 Sista svarsdatum: 2022-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.