Bullerregler och Sverigeförhandlingen

Interpellation 2020/21:57 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Sverigeförhandlingen har bland annat Vallentuna kommun åtagit sig att bygga bostäder samt vara med och medfinansiera en utbyggnad av Roslagsbanan.

Kommunen har kommit långt i sin planering för nya bostäder. Nu riskerar planerna att helt omintetgöras på grund av att Trafikverket planerar att besluta om ett nytt påverkansområde för lågfartstrafik från Arlanda.

Påverkansområdet gör att 1 250 av de bostäder som planerats för åtagandet i Sverigeförhandlingen inte kan byggas och att ytterligare nästan 4 000 bostäder inte kan byggas. Detta i Stockholmsområdet som har ett skriande behov av bostäder.

I trafikbullerförordningen finns en decibelreglering på 70 decibel, men trots det läggs nu gränsen för buller vid 65 decibel i påverkansområdet för lågfartstrafik. Om gränsen låg på 70 decibel som förordningen säger så skulle problemet vara löst.

I många andra länder arbetar man på andra sätt för att minska påverkan på markanvändning vid flygplatser.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att göra något åt att Trafikverket kan fatta beslut som gör det omöjligt för en kommun att leva upp till sitt avtal med staten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-10-13 Överlämnad: 2020-10-14 Anmäld: 2020-10-15 Sista svarsdatum: 2020-11-04 Svarsdatum: 2020-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)