demokratiutvecklingen i Asien

Interpellation 1999/2000:264 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 24 februari

Interpellation 1999/2000:264

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Anna Lindh om demokratiutvecklingen i Asien

Asiens demokratier är mycket utsatta.

Sydkorea, Japan och Taiwan lever grannar med kommunistiska diktaturer, som förtrycker den egna befolkningen och är mycket utrikespolitiskt aggressiva. Detta är ett grundläggande problem i regionen som är alldeles för lite uppmärksammat i Europa.

Folkrepubliken Kina har vid upprepade tillfällen hotat Taiwan med militärt våld, genomfört militär uppladdning i närheten av Formosasundet och försatt armén i högsta beredskap.

År 1996 genomfördes robotövningar i Formosasundet i samband med Taiwans fria och demokratiska presidentval. Fyra missiler slog då ned i vattnet i närheten av Taiwan. Inför presidentvalet den 18 mars i år trappar Kina ånyo upp hoten mot Taiwan.

Nordkorea är en ständig källa till oro för Sydkorea och har genomfört missiltest, där roboten passerade i riktning Japan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern göra för att stödja demokratierna i Ostasien och hindra att de blir utsatta för fortsatta hot från Kina och Nordkorea?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-24 Anmäld: 2000-03-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.