Den administrativa kostnaden för Skurubron

Interpellation 2021/22:548 av Jasmin Farid (M)

av Jasmin Farid (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Skurubron på väg 222 är den enda landförbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö. Öster om Skurubron bor 35 000 Nackabor och 46 000 Värmdöbor som skulle drabbas av en dubbel beskattning med avgiftsuttag på bron. Kommunernas invånare har precis lika mycket rätt till statlig finansiering av statliga vägar som alla andra svenskar har och ska inte behöva betala någon straffskatt för att de råkar bo i en del av landet som har en enda broförbindelse till sin hemkommun.

Det måste ifrågasättas hur regeringen kan tillåta den ineffektiva administrativa kostnaden för projektet, vilket ska inkluderas i avgiftsuttagen för invånarna. Enligt Trafikverket kommer 1,20 kronor av avgiftens 4 kronor per passage att gå till administration av själva avgiftsuttaget. Därtill kommer räntekostnaden på det lån som Trafikverket tar för brobygget (3,45 procent ränta). Det innebär att nästan halva avgiften går till att betala för Trafikverkets administrativa system. Det är en nota på 1,2 miljarder kronor som invånarna ska få betala för att finansiera själva kostnaden för bron, som är 600 miljoner kronor.

Värmdö kommun anser att Skurubrons hela kostnad måste ingå i den nationella planen och att planerna för avgiftsuttaget ska slopas. Inte heller har Värmdö kommun ingått något avtal om avgifter på bron. Det innebär att Värmdöborna kommer att dubbelbeskattas med en avgift på deras enda landförbindelse in till och ut från kommunen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att avgiftsbelägga Skurubron för Värmdöborna, trots att Värmdö ej har skrivit på något avtal om Skurubron?
  2. Anser ministern att den administrativa kostnaden för Skurubron är acceptabel och att Stockholms invånare ska belastas av det?
  3. Kommer ministern att svara på Värmdö kommuns förfrågan om dialog och möte gällande Skurubron?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-14 Överlämnad: 2022-06-15 Anmäld: 2022-06-16 Svarsdatum: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)