Den kraftiga ökningen av traktorstölder

Interpellation 2021/22:506 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Just nu sveper uppenbarligen en stöldvåg över bland annat Värmland. Enligt de uppgifter jag fått del av har stölder av gps-utrustning, skopor och hela ekipage av entreprenadmaskiner ökat markant.

Läser jag senaste statistiken från Larmtjänst framgår att 20 traktorer blivit efterlysta under första kvartalet i år, en ökning med 150 procent jämfört med samma period 2021. Av dessa är endast 9 traktorer åter. Ett annat vanligt förekommande brott är transportstölder, och i april månad ägde inte mindre än 87 transportstölder rum i Sverige.

Gemensamt för den här typen av brott är behovet av tunga fordon för att föra ut stöldgodset ur Sverige. Det är här kopplingen uppstår till den omfattande olagliga yrkesmässiga trafik som rullar på landets vägar. De kriminella nätverken är väl organiserade och opererar snabbt och effektivt.

Tyvärr har samhället inte följt med i den snabba utvecklingen, och de polisiära resurserna på väg har minskat dramatiskt de senaste åren.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:


  1. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att vända utvecklingen?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att rusta upp de vägkontroller som behövs för att stoppa den kriminella aktiviteten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)