den nordiska språkförståelsen

Interpellation 2004/05:502 av Skånberg, Tuve (kd)

av Skånberg, Tuve (kd)

den 30 mars

Interpellation 2004/05:502

av Tuve Skånberg (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om den nordiska språkförståelsen

En vetenskaplig undersökning "Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering", som gjorts på uppdrag av Nordiska kulturfonden, har visat att svenskarnas språkförståelse när det gäller de övriga skandinaviska språken är mycket dålig.

1 200 ungdomar i åldersgruppen 16@19 år har deltagit i undersökningen, som är den största som hittills genomförts, om hur bra nordborna förstår de tre stora nordiska språken. Undersökningen visar att färingar och norrmän är överlägset bäst på att förstå grannspråken medan svenska ungdomar har en betydligt sämre språkförståelse. Undersökningen visar vidare att grannspråksförståelsen är större i Bergen, Oslo, Vasa, Mariehamn, Akureyri och Tórshamn än i Stockholm.

I undersökningen har ungdomarna testat sin språkförståelse genom att lyssna på ett utdrag ur en nyhetssändning och läsa en tidningsnotis på grannspråken. Till undersökningen finns även en webbundersökning som är öppen för alla. Jag vill gärna rekommendera ett besök på www.nordkontakt.nu för att testa kunskaperna i danska och norska.

På frågan om ungdomarna läst danska, svenska eller norska i skolan var resultatet beklämmande: 4,5 % svarade ja och 52,3 % svarade nej. Tidigare ingick kunskaper i något av de nordiska grannspråken som en del i svensklärarutbildningen, i dag kan man bli lärare i svenska utan att ha haft någon kontakt med eller utbildning i andra nordiska språk. Detta har troligen medverkat till att grannspråksförståelsen är större hos den äldre generationen.

Alla vi som rör oss i de nordiska länderna har kunnat konstatera att grannspråksförståelsen har blivit sämre både hos oss och i de flesta andra nordiska länder och detta bekräftas tyvärr av resultaten av den vetenskapliga undersökningen. Frågan är om vi ska acceptera att vi i framtiden kommunicerar med våra nordiska grannar på engelska och inte på vårt eget språk.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka grannspråksförståelsen i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-03-30 Anmäld: 2005-04-04 Svar fördröjt anmält: 2005-04-08 Sista svarsdatum: 2005-04-18 Besvarad: 2005-04-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)