Den skenande gängkriminaliteten

Interpellation 2020/21:899 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nu har det hänt igen – i min hemkommun Haninge i Stockholm. Det är knappt man vågar öppna tidningen på morgonen för man vet att nästan varje dag har det hänt igen, bara inte var. Jag talar om skottlossning och skjutningar. Otryggheten breder ut sig, skjutningarna bara ökar och regeringen står helt handfallen. Över 60 skottlossningar i Stockholms län bara under 2021.

Detta måste få ett slut. Nu. Det kan inte finnas någon viktigare uppgift i dag än att få stopp på gängkriminaliteten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Har statsrådet och regeringen för avsikt att samla in till ett nationellt säkerhetsråd i Regeringskansliet?
  2. Vilka akuta åtgärder avser statsrådet att vidta för att få stopp på skjutningarna i Stockholm och i Sverige?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-09-06 Överlämnad: 2021-09-06 Anmäld: 2021-09-08 Sista svarsdatum: 2021-09-21 Svarsdatum: 2021-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)