Diskriminering av hbt-personer i arbetslivet

Interpellation 2013/14:104 av Gunnarsson, Jonas (S)

av Gunnarsson, Jonas (S)

den 8 november

Interpellation

2013/14:104 Diskriminering av hbt-personer i arbetslivet

av Jonas Gunnarsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Kampen för hbt-personers rättigheter har framgångsrikt drivits av progressiva krafter i Sverige, men ännu återstår ett betydande arbete.

Enligt en EU-rapport – utgiven av European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) – känner sig många hbt-personer i Europa diskriminerade på arbetsmarknaden. 20 procent av de tillfrågade hbt-personerna har känt sig diskriminerade på arbetsplatsen eller medan de sökt jobb. Under de senaste fem åren har två tredjedelar hört negativa kommentarer eller upplevt en negativ attityd.

Tyvärr hamnar Sverige en bra bit ned på EU-listan. I hela sex länder är andelen hbt-personer som känt sig diskriminerade på arbetsmarknaden lägre än i Sverige: Danmark, Tjeckien, Nederländerna, Slovenien, Belgien och Finland.

Det är viktigt att den svenska regeringen tar denna fråga på största allvar och sätter större press på arbetsgivarna att motverka diskriminering av hbt-personer i arbetslivet.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förbättra situationen för hbt-personer i arbetslivet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-11-08 Anmäld: 2013-11-08 Återtagen: 2013-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.