Driftssäkerheten i elnätet

Interpellation 2021/22:192 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Svenska kraftnät har begärt att från och med den 1 januari 2022 få strypa eltillförseln till våra grannländer med hänvisning till det svenska elnätets driftsäkerhet. Detta är något som har gjort våra grannländer upprörda.

Enligt EU-regler ska 70 procent av elen i Svenska kraftnät kunna överföras till våra indelade elområden, men på grund av att man stängde kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 som försörjde Göteborg och Malmö samt även överföring till Danmark och Norge har alltmer el behövt överföras från norr till söder i stället. Ledningarna blir då fullt belastade och då måste man skära ned på flödena till och från våra länder.

Avsaknaden av planerbar produktion har blivit alltmer uppenbar sedan Ringhals 1 och 2 stängde. I Svenska kraftnät systemutvecklingsplan 2022–2031, som släpptes den 16 november i år, skriver de bland annat:

”Många olika lösningar kommer att behövas för att klara av att på ett driftsäkert sätt leverera den el som kunderna behöver framöver, inklusive en mer flexibel förbrukning men också° ytterligare planerbar elproduktion”

De listar även utmaningarna för ett kraftsystem i förändring, där den första punkten är att öka förståelsen för behovet av planerbar elproduktion. Där skriver de:

”Bristen i tillräcklighet på produktionssidan måste åtgärdas genom att ny fossilfri planerbar produktion tillförs systemet, och Svenska kraftnät kommer att arbeta för att öka förståelsen för detta behov”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

  1. Hur avser statsrådet att öka den planerbara fossilfria produktionen av el?
  2. Ämnar statsrådet utforska möjligheterna att förbättra möjligheterna för svensk kärnkraft?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att Sverige inte lever upp till EU-regler och lagkrav kring tillgänglighet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)