En kommunalisering av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2020/21:367 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

En färsk statlig utredning på beställning av regeringen och dess samarbetspartier öppnar för att kommuner ska få konkurrera med fristående leverantörer i Arbetsförmedlingens upphandlingar (SOU 2020:41).

Samma utredning slår i sin konsekvensanalys fast att likvärdig konkurrens är omöjlig att uppnå om förslaget blir verklighet. Det innebär att privata aktörer riskerar att gå till graven innan reformen ens är sjösatt i sin helhet.

Vad värre är att i remissvaren uttrycker Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen, LO, och några av Sveriges främsta upphandlingsjurister på Uppsala universitet att i förlängningen leder förslaget till en kommunalisering av svensk arbetsmarknadspolitik, med negativa konsekvenser för arbetskraftens rörlighet och för möjligheterna att utvärdera effekter av den förda politiken.

Arbetslinjen undermineras lika mycket av regeringens bidragspolitik som av dess illa genomförda styrning av svensk arbetsförmedling.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Vill ministern och regeringen genomföra en kommunalisering av svensk arbetsmarknadspolitik likt den utredningen föreslår?
  2. Vill ministern och regeringen förändra villkoren för privata matchningsaktörer på något sätt och i så fall hur?
  3. Har ministern gjort någon analys av på vilket sätt en kommunalisering av Arbetsförmedlingen gynnar både arbetssökande och arbetsgivare som söker personal, och hur ställer sig ministern till utredningens förslag och förslagens eventuella förverkligande?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-01-26 Överlämnad: 2021-01-27 Anmäld: 2021-01-28 Sista svarsdatum: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)