En ny landsbygdsmyndighet med placering i Lycksele

Interpellation 2021/22:59 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Beroende på vilka definitioner som används bor mellan 13 och 76 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. En stor del av den politiska makten, myndigheter och medier finns i storstad. Det påverkar såklart perspektiven även om det inte är meningen. Det finns stora skillnader mellan stad och land, och många beslut påverkar förutsättningarna olika beroende på var i landet man bor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Kan ministern överväga att återinföra en ny landsbygdsmyndighet och att i sådana fall även placera den i Lycksele?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-14 Överlämnad: 2021-10-18 Anmäld: 2021-10-19 Svarsdatum: 2021-10-29 Sista svarsdatum: 2021-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)