Erkännande av Palestina

Interpellation 2011/12:5 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 15 september

Interpellation

2011/12:5 Erkännande av Palestina

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har vänt sig till FN med en begäran om att de palestinska självstyrande områdena ska erkännas som en självständig stat. Om inte EU:s olika länder kan enas om att stödja erkännandet av Palestina i FN så bör Sverige gå sin egen väg och rösta för ett erkännande.

Den israeliska ockupationen av Västbanken är att betrakta som olaglig och i strid med internationell rätt. Samtidigt måste det självstyre som finns ges möjlighet att utvecklas. De palestinska institutioner och myndigheter som byggts upp är fullt kompetenta att ta ansvar för en stat. FN kan genom ett erkännande av Palestina tydliggöra viljan att lösa Mellanösternkonflikten genom en så kallad tvåstatslösning.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att Sverige aktivt ska stödja ett erkännande av Palestina i FN?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-15 Anmäld: 2011-09-19 Svar fördröjt anmält: 2011-09-28 Sista svarsdatum: 2011-09-29 Besvarad: 2011-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)