Estetiska injektionsbehandlingar

Interpellation 2021/22:158 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt en ny lag om kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, som trädde i kraft den 1 juli i år kan numera enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar. Fram till dess har det varit oreglerat vilka yrkesgrupper som har rätt att utföra dessa behandlingar.

Ur ett patientperspektiv är det väldigt viktigt att en reglering av skönhetsbranschen äntligen kommit på plats. Men det är också en viktig lag för alla de seriösa utförare som faktiskt fått en lag att luta sig mot.

Även om det är positivt att vi nu reglerat branschen, satt patientsäkerheten i första rummet och styrt upp vilka legitimationsyrken som får utföra estetiska injektioner är det viktigt att vi inte i onödan begränsar näringsfriheten. En legitimationsgrupp som tyvärr har fallit mellan stolarna är legitimerade tandhygienister.

Många tandhygienister har investerat stora belopp i sina verksamheter och bedrev fram tills den nya lagen trädde i kraft sina kliniker med stor framgång – kliniker som de nu tvingats stänga. De flesta av de som berörs är kvinnliga egenföretagare som drivit seriösa kliniker i många år.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Kommer ministern att verka för en förändring av lagstiftningen så att legitimerade tandhygienister ska få utföra vissa estetiska injektionsbehandlingar i ansiktet?​

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Svarsdatum: 2021-12-16 Sista svarsdatum: 2021-12-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)