Ett förbud mot muslimska friskolor

Interpellation 2021/22:482 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

I slutet på april månad dömdes den tidigare rektorn för muslimska Römosseskolan till fängelse i fyra år och sex månader för grov förskingring och flera grova bokföringsbrott. Mångmiljonbelopp ska ha slussats vidare till islamister i Somalia samt till ett företag som bland annat har kopplingar till en individ som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Några dagar senare rapporterade medier att tillståndet för två muslimska friskolor med islamistkopplingar återkallas. Enligt Säpo riskerar eleverna att radikaliseras.

Detta är två aktuella fall i en mycket lång rad av exempel, vilka tydligt visar problemen med de muslimska friskolorna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

Kan statsrådet tänka sig att införa ett förbud mot muslimska friskolor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-09 Överlämnad: 2022-05-09 Anmäld: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)